Zlorabe

V slovenskem prostoru sta se nehote oblikovala dva pola polimiziranja o zlorabah, nasilju. Na eni strani so zagovorniki »Si je že zaslužil/a!« na drugi »Ničelna toleranca!«. Običajno je resnica nekje vmes, a žal je pri zlorabah resnica veliko kompleksnejša in jo je zelo težko pokupčkati in shraniti v neke predalčke.

Dostikrat ljudje, ki so zlorabljeni sploh, ne vedo, da se jim dogaja zloraba, ker jim je okolje, v katerem živi, varno in dejanja, ki jih doživlja, so v njegovem svetu nekaj normalnega, nekaj, kar se dogaja povsod, le malo mora zdržati in ne biti tako občutljiv. Zunanjemu opazovalcu pa se prižigajo vse rdeče luči in želi zlorabljenega osvestiti, mu pomagati. Običajno z dobrimi nameri zlorabljenega dodatno zlorabi.

V prvi vrsti mora zlorabvljeni dojeti, kaj se mu dogaja, predvsem pa si mora vsaj želeti pomoči. Na silo nič ne gre in pot iz zlorabe je dolga, je pot otroka, ki je pravkar shodil. Veliko bo padcev in nazadovanj. Pomembno je le, da zlorabljeni vedno znova vstane, saj le tako bo zmogel z vrtiljaka zlorab. Ob tem je nujno treba poudariti, da se dostikrat zgodi, da zlorabljeni pobegne »iz dežja pod kap« in je prepričan, da je naredil življenjsko spremembo. V resnici je le igralce zamenjal, igra pa je ostala ista.

O zlorabi govorimo, kadar nekdo prizadene čustva drugega ali mu povzroči čustveni stres. Zloraba lahko prizadene vsakogar. Zgodi se lahko v katerem koli odnosu –  v prijateljstvu, romantičnem odnosu ali med družinskimi člani. Zloraba se lahko zgodi na več načinov. Nekatere zlorabe imajo tudi znake kaznivega dejanja in so kazniva dejanja.

Zadnje raziskave na tem področju so pokazale, da je vsaka četrta ženska zlorabljena in vsak sedmi moški. Ocenjuje se, da je približno dve tretjini zlorabiteljev družinskih članov, najpogosteje so to odrasli otroci ali partenr žrtve. Raziskave so pokazale, da je storilec v večini primerov finančno odvisen od sredstev ranljive odrasle osebe ter ima težave povezane z alkoholom in drogami.

Beseda ZLORABA zajema veliko različnih načinov, kako lahko nekdo škoduje ranljivi odrasli osebi:

 • Fizična zloraba je namerna telesna poškodba. Nekateri primeri vključujejo udarce, stiskanje, dušenje, brcanje, brcanje ali neprimerno uporabo zdravil ali fizičnih omejitev.
 • Spolna zloraba je spolni stik brez soglasja (vsak nezaželen spolni stik). Primeri vključujejo neželeno dotikanje, posilstvo, sodomijo, prisilno goloto, eksplicitno fotografiranje.
 • Duševno trpinčenje ali čustvena zloraba je namerno povzročanje duševnih ali čustvenih bolečin. Primeri vključujejo ustrahovanje, prisilo, zasmehovanje, nadlegovanje, ravnanje z odraslo osebo kot z otrokom, izoliranje odrasle osebe od družine, prijateljev ali rednih dejavnosti, uporabo tišine za nadzor vedenja ter kričanje ali preklinjanje, ki povzroča duševno stisko.
 • Izkoriščanje se zgodi, kadar se ranljiva odrasla oseba ali njena sredstva ali dohodek nezakonito ali neustrezno uporabljajo za dobiček ali korist druge osebe. Primeri vključujejo nezakonit dvig denarja z računa druge osebe, ponarejanje čekov ali krajo stvari iz hiše ranljive odrasle osebe.
 • Zanemarjanje se pojavi, kadar oseba s svojim delovanjem ali nedelovanjem ranljivi odrasli osebi odvzame oskrbo, ki je potrebna za ohranjanje njenega telesnega ali duševnega zdravja. Primeri vključujejo nezagotavljanje osnovnih stvari, kot so hrana, voda, oblačila, varno bivališče, zdravila ali zdravstvena oskrba.
 • Do samozanemarjenja pride, kadar ranljiva odrasla oseba ne poskrbi ustrezno zase in ogroža svoje dobro počutje. Primeri vključujejo ranljivo odraslo osebo, ki živi v nevarnih, nevarnih ali nehigienskih bivalnih razmerah ali nima dovolj hrane ali vode.
 • Zapustitev se pojavi, kadar ranljiva odrasla oseba ostane brez možnosti, da si priskrbi potrebno hrano, oblačila, zatočišče ali zdravstveno oskrbo. Primera sta zapuščanje ranljive odrasle osebe na javnem mestu ali zapuščanje ranljive odrasle osebe doma brez možnosti pridobivanja osnovnih življenjskih potrebščin.

Znaki fizične zlorabe:

 • modrice, podočnjaki, ranice, raztrganine in sledi vrvi,
 • zlomljene kosti,
 • odprte rane, ureznine, vbodi, nezdravljene poškodbe v različnih fazah celjenja,
 • razbita očala/okvirji ali kakršni koli fizični znaki kaznovanja ali omejevanja gibanja,
 • laboratorijske ugotovitve o prevelikem ali premajhnem odmerku zdravil,
 • poročila posameznika o udarcih, udarcih, brcanju ali slabem ravnanju,
 • nenadna sprememba vedenja ranljive odrasle osebe,
 • zavrnitev skrbnika, da bi drugi videli zlorabljeno osebo samo, na samem…

Znaki spolne zlorabe:

 • modrice okoli prsi ali genitalij,
 • nepojasnjene venerične bolezni ali okužbe spolovil,
 • nepojasnjena krvavitev iz nožnice ali zadnjika,
 • raztrgano, obarvano ali krvavo spodnje perilo,
 • poročilo posameznika o spolnem napadu ali posilstvu…

Znaki psihičnega trpinčenja/čustvene zlorabe:

 • čustveno razburjenje ali vznemirjenost,
 • skrajna zaprtost in nekomunikativnost ali neodzivnost,
 • nenavadno vedenje, ki se običajno pripisuje kakšni drugi motnji,
 • živčnost ob določenih ljudeh,
 • poročilo posameznika o verbalnem ali psihičnem trpinčenju…

Znaki zanemarjanja:

 • dehidracija, podhranjenost (tudi ljudje s prekomerno težo so lahko podhranjeni), nezdravljene poškodbe in slaba osebna higiena,
 • nenadzorovane ali nezdravljene zdravstvene težave,
 • nevarne ali nevarne bivalne razmere (npr. neustrezna električna napeljava, brez ogrevanja ali tekoče vode),
 • nehigienske in nečiste bivalne razmere (npr. umazanija, bolhe, uši na osebi, umazana posteljnina, vonj po fekalijah/urinu, neustrezna oblačila),
 • prijava posameznika, da se z njim slabo ravna
 • pretirano puščanje zlorabljenega samega…

Znaki samozanemarjenja:

 • dehidracija, podhranjenost, nezdravljena ali neustrezno oskrbovana zdravstvena stanja in slaba osebna higiena,
 • nevarne ali nevarne življenjske razmere,
 • nehigienski ali nečisti bivalni prostori (npr. napad živali/insektov, nedelujoče stranišče, vonj po fekalijah ali urinu),
 • neprimerna in/ali neustrezna oblačila,
 • skrajno neprimerno stanovanje ali brezdomstvo,
 • neustrezna zdravstvena oskrba, nepravilno jemanje predpisanih zdravil,
 • zavračanje pomoči, hrane…

Znaki izkoriščanja:

 • nenadne spremembe bančnega računa ali bančne prakse, vključno z nepojasnjenim dvigom velikih vsot denarja,
 • dodajanje dodatnih imen na bančne kartice s podpisi,
 • nepooblaščen dvig sredstev s kartico na bankomatu,
 • nenadne spremembe v oporoki ali drugih finančnih dokumentih,
 • nepojasnjeno izginotje sredstev ali dragocenega premoženja,
 • neplačani računi, čeprav je denar za njihovo plačilo na voljo,
 • ponarejanje podpisa pri finančnih transakcijah ali za lastninske naslove,
 • nenadno pojavljanje prej nevpletenih oseb v življenje,
 • nepojasnjen nenaden prenos premoženja na družinskega člana ali osebo zunaj družine,
 • zagotavljanje storitev, ki niso potrebne,
 • prijava posameznika o izkoriščanju,
 • opravičevanje nenujnih nakupov kot nujnih,
 • čustveno izsiljevanje v primeru zavrnitve,
 • povabila na potovanja, večerje, kosila, prireditve, ki jih na koncu plača zlorabljeni…

Znaki zapuščenosti:

 • puščanje na javnem kraju brez pojasnila,
 • pretirano puščanje v domačem bivališču,
 • ignoriranje potreb zlorabljenega,
 • ignoriranje zlorabljenega in nevključitev v dnevne dogodke,
 • poročilo posameznika o zapuščenosti,
 • tihi meseci brez vzroka…

Če ste se v kakšnem opisu prepoznali ali menite, da bi se to vam dogaja, se naročite na posvetovalni obisk na eteos.zdt@gmail.com ali na info@instituteteos.si ali pokliče na 031 555 877, kjer bo dobil vse potrebne informacije.