Svetovanja

Pride dan, ko gre vse narobe, ko se zdi, da je ves svet proti nam. Dan, ko smo prepričani, da se samo nam dogajajo čudne, nesrečne stvari. Dan, ko absolutno nič ne gre prav in se zdi, da smo magnet za vse nesreče tega sveta. Pride teden, ko gre vse narobe in ni videti luči na koncu tunela in pride mesec, dva, ko se zdi, da ne gre več, da ni moči. A v resnici so se le nabrale stvari, ki smo jih puščali, jih podcenjevali in le motijo naš vsakdanji mir in tempo. Takrat se je treba le ustaviti, stisniti »reset« in začeti znova. Mogoče se zdi nekaj takšnega nemogoče, a ob pomoči se da premikati gore in dosegati neverjetne rezultate. V takšnih situacijah se da z dobrim svetovanjem, ali t. i. coachingom narediti marsikaj, če le pustite.

VRSTE SVETOVANJ:
¤ INDIVIDUALNA SVETOVANJA (posameznik),
¤ ZAKONSKO SVETOVANJE (par),
¤ DRUŽINSKO SVETOVANJE in
¤ ZOOMSVETOVANJE (individualne, zakonske, družinske).

»TEMATSKO PODROČJE SVETOVANJ«:

¤ želja po dvigu samopodobe,
¤ duhovna rast,
¤ želja po spreminjanju življenjske situacije,  
¤ pomoč po/ob ločitvi,  
¤ pomoč po/ob nasilju,
¤ pomoč ob medvsrtniškem nasilju,
¤ težave pri vzgoji,
¤ težave z otroki,
¤ težave v partnerskem odnosu,
¤ težave s starši, stari starši,
¤ težave s taščo, tastom, zetom, snaho,
¤ težave s sorodniki,
¤ težave v službi,
¤ težave z odnosi,
¤ težave z odvisnostjo (alkohol, droge, odnosi, hrana…),
¤ pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi preprekami,
¤ pomoč pri pisanju pritožb (ločitve, CSD…),
¤ pomoč pri vlogi za usmeritev otrok,
¤ priprava na obravnavo na/pri CSD, policiji, sodišču, sodnemu izvedencu,
¤ pomoč pri pisanju prijav, CV/življenjepisa…

Na prvem svetovanju se svetovalec seznani s težavami uporabnika in se pripravi plan, določi časovnico in tudi naloge, ki jih bo uporabnik moral narediti. Pri svetovanju so naloge, ki jih uporabnik naredi do naslednjega srečanja pomemben del za dosego uspeha. Dostikrat se zgodi, da je uporabnik potreboval le potrditev že izoblikovanih idej, prav tako pa se dogaja, da je potrebnih več srečanj, saj uporabnik potrebuje pomoč in vodenje od začetka do konca svoje preobrazbe.