Medvrstniško nasilje

Zdi se, da je medvrstniško nasilje v zadnjih letih v porastu. Vse več vrtcev in šol išče pomoč in nasvete na tem področju. Način vzgoje in vrednote so se v zadnjih dvajsetih letih močno spremenili, posledično pa tudi sama dinamika med otroci. Vedno manj je strpnosti, razumevanja, solidarnosti in sočutja med otroci, kar posledično privede tudi do vedenjskih izbruhov, ki dostikrat vodijo do različnih oblik nasilja.

Če je še nekaj let nazaj v družbi veljalo neko ekstremno prepričanje, da naj bi bili medvrstniški pretepi, spori del odraščanja, del, ki otroke »pripravi« na ta svet, pa je dandanes jasno, da temu ni tako. Kakršnokoli nasilje je nesprejemljivo, a žal so se meje med konfliktom in nasilnim dejanjem že zdavnaj zabrisale. Tako se prepogosto dogaja, da se ali konflikt ali nasilno dejanje obravnava napačno. Konfliktne situacije se povzdigne v nasilna dejanja, ter se udeležence konfliktnega dejanja zlorabi. Ali pa se nasilno dejanje, ki kliče po takojšni intervenciji zbanalizira in dodatno razvrednoti žrtev, nasilnežu pa se daje priznanje in dovoljenje, da sme početi vse.

Vsako medvrstniško nasilje je potrebno vzeti skrajno resno in vsak primer obravnavati individualno. Prav tako je nujno, da se o medvrstniškem nasilju začnemo resno pogovarjati in da se preneha s prekrivanjem realnega stanja. Vrtec in šola sta prostor, kjer se otroci morajo počutiti varno, želeno in sprejeto, kajti le na ta način lahko pridobivajo kompetence in vrednote, ki jih bodo izoblikovale v odgovorne odrasle osebe.

V Inštitutu ETEOS nudimo različna izobraževanja, predavanja, delavnice, svetovanja, terapije, ki so primerne tako za starše in otroke kot za vzgojitelje, učitelje, profesorje, socialne delavce v VIZ, strokovne delavce v različnih zavodih…vsem, ki pri svojem delu stopajo v interakcijo z ljudmi. Ter vsem (otrokom, staršem…), ki so postali del medvrstniškega nasilja.

Vsak primer je edinstven in potrebuje drugačen pristop, če želite ali pomoč pri soočanju z medvrstniškim nasiljem ali bi želeli organizirati izobraževanja, delavnice na to temo pišite na eteos.zdt@gmail.com ali na info@instituteteos.si ali pokliče na 031 555 877, kjer boste dobili vse podrobne informacije.