Izobraževanja

V Inštitutu ETEOS nudimo različna izobraževanja, predavanja, delavnice, ki so primerne tako za starše kot za vzgojitelje, učitelje, profesorje, socialne delavce v VIZ, strokovne delavce v različnih zavodih…vsem, ki pri svojem delu stopajo v interakcijo z ljudmi.

Vsako izobraževanje je snovano kot interaktivno, kjer imajo poslušalci možnost aktivnega sodelovanja in kjer se lahko njihova izkušnja/težava/dvom ustrezno ovrednoti.

Dolžina izobraževanja se uskladi glede na željo naročnika, prav tako vsebina. V kolikor bi vas naša izobraževanja zanimala, pišite na eteos.zdt@gmail.com ali na info@instituteteos.si ali pokliče na 031 555 877, kjer boste dobili vse podrobne informacije.

SAMOPODOBA – MOJA OSEBNA RAST

Izobraževanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • Kaj je samopodoba?
 • Kako ovrednotiti sebe?
 • Kaj vse vpliva na samopodobo?
 • Kako pomembna je primarna družina za izoblikovanje samopodobe?
 • Kako spremeniti vzorce, ki sem jih pridobil tekom življenja?
 • Kaj imajo obrambni mehanizmi z mojo samopodobo?
 • Kako reči ne?
 • Kako se zavarovati pred zlorabami in čustvenim izsiljevanjem?
 • Kakšna osebnost sem?
 • Kako si pravilno postaviti cilje, ki bodo botrovali k spremembi?
 • Kako začeti s spremembo v življenju?
 • Kako spremembo ohraniti?
SKLOPI IZOBRAŽEVANJA:
ENKRATNO IZOBRAŽEVANJE:
 • Opredelitev samopodobe.
 • Opredelitev »kdo in kaj sem, katera osebnost sem«.
 • Opredeliti, kaj vse vpliva na izoblikovanje samopodobe in kaj imajo obrambni mehanizmi s tem.
 • Pomen primarne družine in okolice na izoblikovanje samopodobe.
 • Naučiti se reči ne.
 • Naučiti se zavarovati pred zlorabami in čustvenim izsiljevanjem.
 • Spoznati korake kako v življenju narediti spremembo.
 • Naučiti se postaviti cilje, se jih držati in ohraniti.
IZOBRAŽEVANJE V VEČ DELIH:
 1. sklop: Kaj samopodoba je?
  • Opredelitev samopodobe.
  • Opredelitev samega sebe.
  • Opredelitev vplivov na samopodobo.
  • Opredelitev vpliva primarne družine na samopodobo.
  • Opredelitev obrambnih mehanizmov.
 2. sklop: Kako naj spremenim svojo samopodobo?
  • Ovrednotenje kdo in kaj dejansko sem.
  • Opredelitev kaj je sprememba.
  • Naučiti se kako narediti spremembo v življenju.
  • Naučiti se reči ne.
  • Naučiti se prepoznati zlorabe in čustveno izsiljevanje.
  • Naučiti se, kako postaviti cilje.
 3. sklop: Kako sprememba postane način življenja?
  • Opredeliti odgovornosti spremembe.
  • Opredeliti kako spremembo ohraniti.
  • Opredeliti kaj imajo cilji s tem, da sprememba ostane vseživljenjski projekt.
  • Kako pomembna je lastna iskrenost pri ohranjanju spremenjenega življenja.
  • Najpogostejši razlogi zakaj je sprememba le želja, sanje in ne način življenje.

MEDVRSTNIŠKO NASILJE: MED TEORIJO IN PRAKSO!

Izobraževanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • Kaj je medvrstniško nasilje in kaj je konflikt?
 • Kaj vse je nasilje?
 • Kako pravočasno prepoznati medvrstniško nasilje?
 • Kako obravnavati žrtev?
 • Kako obravnavati nasilneža?
 • Kako pristopiti k staršem tako žrtve kot nasilneža?
 • Kaj lahko delavec VIZ naredi v primeru medvrstniškega nasilja?
 • Kaj je naloga vodstva VIZ v primeru medvrstniškega nasilja?
 • Kaj lahko naredi starš, katerega otrok je ali žrtev ali nasilnež?
 • Kdaj je nujno treba vključiti druge institucije (policija, CSD, tožilstvo, psiholog…)?
 • Kaj pravi slovenska zakonodaja in kakšne postopke predvideva?
 • Kaj lahko naredi šola in starši za preventivo?
SKLOPI IZOBRAŽEVANJA:
ENKRATNO IZOBRAŽEVANJ
 • Pojasnitev kakšna je razlika med konfliktom in nasiljem.
 • Kako prepoznati medvrstniško nasilje in kakšna nasilja poznamo.
 • Protokol obravnave konflikta.
 • Protokol obravnave nasilja.
 • Delo z žrtvijo.
 • Delo z nasilnežem.
 • Vloga vodstva šole, učiteljev in staršev.
 • Možnosti preventivnih dejanj.
IZOBRAŽEVANJE V VEČ DELIH:
 1. sklop: Kaj medvrstniško nasilje je?
  • Razlikovanje med konfliktom in nasiljem.
  • Vrste nasilja.
  • Prepoznavanje nasilja.
  • Kdo nasilneži so in kdo žrtve.
  • Miti o tem, kaj medvrstniško nasilje je in kdo so potencialne žrtve in nasilneži.
 2. sklop: Protokoli obravnave medvrstniške nasilja in vloge posameznih deležnikov.
  • Protokol obravnave konflikta.
  • Protokol obravnave nasilja.
  • Delo z žrtvijo.
  • Delo z nasilnežem.
  • Volga zaposlenih v VIZ in vodstva VIZ.
  • Vloga staršev.
 3. sklop: Preventiva in zakonodaja.
  • Kaj pravi slovenska zakonodaja o medvrstniškem nasilju?
  • Kakšne možnosti ima VIZ in starši pri obravnavanju medvrstniškega nasilja?
  • Kdaj vključiti zunanje institucije (policija, CSD, tožilstvo, odvetniki) in kaj dejansko lahko od njih pričakujemo?
  • Kaj vse lahko naredimo, da zajezimo medvrstniško nasilje?
LOČITEV OD A DO Ž:

Izobraževanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • Kako ločitev vpliva na vsakdanj?
 • Kaj je sporazumna ločitev in kaj tožba?
 • Kakšen je postopek ločitve?
 • Kaj ima z ločitvenim postopkom CSD, sodišče, izvedenci, policija, tožilstvo…?
 • Zakaj (ne) imeti odvetnika pri ločitvi?
 • Kako se izogniti prepirom in pretiranih stroškov?
 • Komu naj bodo otroci zaupani v vzgoji in skrb?
 • Kako določiti stike?
 • Kako visoka mora biti preživnina?
 • Kaj je z delitvijo premoženja?
 • Zakaj se ob ločitvi dostikrat pojavlja nasilje?
 • Ali si poiskati strokovno pomoč (psihologa, psihiatra, psihoterapevta)?
 • Ali otroci res trpijo?
 • Kako si ustvariti novo življenje?
 • Kakšna je vloga novega partnerja?
 • Kakšna je vloga okolice in družine?
 • Kako se ločiti brez nepotrebnih zdrah?
 • Kaj pravi zakonodaja o tem?
SKLOPI IZOBRAŽEVANJA:
ENKRATNO IZOBRAŽEVANJE:
 • Odgovor na vprašanje, kako se ločiti brez nepotrebnih zdrah.
 • Razlika med sporazumno ločitvijo in tožbo.
 • Razlika med vrstami dodelitve v vzgojo in skrb.
 • Stiki.
 • Opredeliti postopek ločitve in zakaj so posamezne institucije potrebne.
 • Preživnina in premoženje.
 • Odgovor na vprašanje, kako otroci dojemajo ločitev.
 • Opredelitev kdaj po strokovno pomoč.
 • Postavitev poti za novo življenje.
 • Nov partner.
 • Pomembni zakonski akti, ki jih razvezani morajo poznati.
IZOBRAŽEVANJE V VEČ DELIH:
 1. sklop: Ločitev od A do Ž.
  • Postopek ločitve.
  • Razlika med sporazumno ločitvijo in tožbo.
  • Vrste t. i. skrbništva.
  • Preživnina, premoženje in stiki.
  • Vloga posameznih institucij v postopku ločitve.
 2. sklop: Ločitev brez zdrah.
  • Pomembnost vzornega vedenja v postopku.
  • Naučiti se kako se izogniti nasilju.
  • Prepoznati škodljiva vedenja bivšega partnerja.
  • Pomen strokovne pomoči v postopku.
  • Opredelitev kaj je dejansko pomembno v postopku.
  • Vloga okolice, družine, prijateljev.
  • Otrokove potrebe in čustva v postopku ločitve.
 3. sklop: Začeti znova.
  • Zakonodajni akti, ki jih je nujno poznati.
  • Nov začetek – nova služba, nov partner, novo okolje.
  • Usklajevanje med novim življenjem in posledicam ločitve.
  • Biti starš in ne zgolj ranjen bivši partner.
  • Otrokove potrebe in čustva po ločitvi.
  • Biti starš v enostarševski družini.
ALKOHOLIZEM – TIHI UBIJALEC DRUŽIN

Izobraževanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • Kaj je alkoholizem?
 • Kako vedeti, kdo je alkoholik?
 • Koliko lahko še spije posameznik, da še ni alkoholik?
 • Kam po pomoč?
 • Kako poteka zdravljenje?
 • Kdaj lahko potem začne alkoholik ponovno piti?
 • Kako alkohol vpliva na družino?
 • Kakšna je vloga svojcev, delodajalca, širše družine, prijateljev?
 • Kako partnerji in otroci dojemajo posameznika, ki ima težave z alkoholom?
 • Kakšno je življenje po zdravljenju?
 • Razlike med klubom zdravljenih alkoholikov, anonimnimi alkoholiki in drugimi oblikami društev, klubov, skupin?
 • Zakaj je potrebno hoditi na skupine za samopomoč?
 • Kdaj je nujno poiskati tudi psihiatra, psihologa, psihoterapevta?

Zaradi specifičnosti teme, se sklopi izobraževanj določijo z naročnikom.

NASILJE: VSAKA PETA ŽENSKA IN VSAK SEDMI MOŠKI JE ŽRTEV NASILJA

Izobraževanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • Kaj je nasilje?
 • Kakšne vrste nasilja poznamo?
 • Kako prepoznati posamezno nasilje?
 • Kako se posamezna oblika nasilja opazi pri odrasli osebi in kako pri otroku?
 • Kako pomagati žrtvi?
 • Kaj lahko naredi žrtev?
 • Zakaj žrtev ne želi pomoči?
 • Kam se lahko žrtev obrne po pomoč?
 • Kaj narediti, če veste, da je nekdo žrtev ali rabelj?
 • Kakšna je vloga CSD, policije, sodišča…?
 • Kako iz kroga nasilja?
 • Kakšna je vloga primarne družine?
 • Kako spremeniti svoj vzorec?
 • Kdaj poiskati strokovno pomoč?
 • Kaj lahko posameznik naredi sam?
 • Kaj pravi zakonodaja o tem?
 • Kakšne travme pusti nasilje?

Zaradi specifičnosti teme, se sklopi izobraževanj določijo z naročnikom.

VZGOJA OD PLENIC DO ZMENKOV

Izobraževanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • Osebni, psihični in duševni razvoj od rojstva do najstništva.
 • Pomembni mejniki otrok.
 • Kakšna je vloga očeta in matere?
 • Ali je pomembno če je otrok edinec oziroma koliko je otrok v družini?
 • Vloga razširjene družine, prijateljev in VIZ.
 • Kdaj se vzgoja konča?
 • Pravilna prehrana.
 • Dojenje.
 • Odvajanje od kahlice, dude, stekleničke.
 • Prvi koraki.
 • Čari trme.
 • Čari najstništva.
 • Izbruhi jeze.
 • Kako pri otroku opaziti disociativna vedenja?
 • Vrste vzgoj.
 • Vrste navezanosti.
 • Kakšen način vzgoje je pravilen?
 • Kako vem, da delam prav?
 • Kako otroku privzgojiti zdrav odnos do spolnosti, opojnih substanc in odnosov?
 • Kako prepoznati motnje pri otrocih (ADHD, dispraksija, disleksija, aspergerjev, avtizem…)?
 • Kako v otroku prepoznati psihopatska in sociopatska nagnjenja?
 • Kako prepoznati pri otroku, da je žrtev ali rabelj?
 • Kako vzgajati »drugačnega« otroka?
 • Kje iskati ustrezno literaturo za pomoč pri vzgoji?
 • Otrok in spolnost.
 • Otrok in vrtec.
 • Otrok in šola.
 • Otrok in prijatelji.
 • Otrok in stari starši.

Zaradi specifičnosti teme, se sklopi izobraževanj določijo z naročnikom.

»MOTNJE« OTROK: ZAKAJ SO NEKATERI OTROCI DRUGAČNI?
 • Kako prepoznati posamezno »motnjo« (npr. ADHD, disleksija, dispraksija, aspergerjev sindrom)?
 • Kako se »motnje« razlikujejo med deklicami in dečki?
 • Kaj dejansko je »motnja«?
 • Kako otroka z »motnjo« pripraviti na svet?
 • Kako se starši soočajo z »motnjo« otroka?
 • Kako lahko otroku z »motnjo« olajšamo življenje?
 • Vzgojni in izobraževalni pristopi otrok z »motnjo«.
 • Vloga družine, okolice in VIZ pri izoblikovanje osebnosti otrok z »motnjo«.
 • Katera prilagoditve otrok z »motnjo« lahko pridobi tekom šolanja.
 • Kako vzgojiti otroka z »motnjo« v odraslo in odgovorno osebo.

Zaradi specifičnosti teme, se sklopi izobraževanj določijo z naročnikom.