Alkoholizem

V navadi slovenskega naroda je, da ob različnih dogodkih nazdravi s kapljico rujnega. Skoraj nikomur se to ne zdi sporno in večina o tem nima slabega mnenja. Zdi se, kot da je to skoraj nujno zlo. Mogoče je res pitje ob pomembnih trenutkih zgolj stvar slovenske kulture in dediščine, a je dostikrat izrabljeno in je le izgovor za pitje in opijanje.

Malo je tistih, ki pomislijo, da se na takšen način rojevajo alkoholiki, da imajo en razlog več za svoje početje. O spornosti pitja se običajno spregovori le takrat, ko je tisti, ki pije, nasilen do drugih. Takrat je v očeh ljudeh vedno kriv alkohol, čeprav je dejstvo, da človek, ki v svoji naravi ni nasilen, nikoli in nikdar ne bo nasilen pod vplivom substanc.

Dosti se govori o alkoholu, tudi takrat, ko se zgodi prometna nesreča in je povzročitelj bil pod vplivom alkohola. Skoraj nikoli pa se ne govori o spornosti pitja, če je oseba, ki je pijana, zelo družabna, zabavna in prijetna družba. Ljudje smo si različni in se na dražljaje omame odzovemo drugače. V nekaterih alkohol prebudi nasilno naravo, v drugih družabno vedenje, nekaterim se sploh ne pozna, da so vinjeni. A vsako prekomerno omamljenje je zgolj beg od nečesa in iskanje tistega, kar globoko v posamezniku manjka.

Veliko je govora o tem, kje dejansko je meja med tem, da nekdo je oziroma ni alkoholik. Je merilo spita količina alkohola, vrsta alkohola, pogostost tako imenovanega stanja pijanosti ali kaj drugega. Vendar, bolj pomembno od tega, kje je mejam, je razlog, zakaj ljudje pijejo.

Razlogov za prekomerno pitje je v veliki večini moč najti v nepopolnem osebnem razvoju, konfliktnih občutjih, čustveno odsotnih ali preveč prisotnih starših ter slabi samozavesti. Alkohol prikrije občutja negotovosti, sramu, strahu, krivde, razočaranja in strahu.

Alkohol ubija ljudi na obroke, a se večina tega sploh ne zaveda ali se noče. Najtežje je alkoholika soočit s tem, da ima probleme. Sam je sicer prepričan, da ni in da se mu godi krivica ter da ljudje okoli njega pretiravajo. Kajti soočenje s tem, da je nekdo alkoholik, je hkrati soočenje z lastnim sramom, grozo in strahom, z občutji, pred katerim alkoholik beži.

Če bližnji želijo takega človeka soočit z njegovim problemom, morajo to narediti kot tim in pri tem vztrajati, saj mu s tem vzamejo ves manevrski prostor za laži in izmikanja ter izgovore. Podobno kot vsi odvisniki se tudi alkoholik brani in išče načine. kako se izogniti dejstvu, da so alkoholiki, in se trudijo dokazati, da ne pije toliko ali da drugi pijejo, le oni ne.

A vsakdo, ki pije, ker mora, ker njegovo telo rabi, je alkoholik, pa če tudi je to enkrat tedensko, mesečno. Telo je odvisno in o tem ni debate, koliko količine, vrste alkohola ali kako pogosto se to dogaja, telo rabi in tu je vsako dokazovanje o ne – alkoholizmu brezpredmetno.

Alkoholizem je odvisnost, legalna odvisnost, ki je družbeno sprejeta, a osnovo ima enako kot vse ostale odvisnosti, vsa nasilja in disfunkcionalna vedenja.

V Sloveniji je leta 2020 registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, znašala 9,82 litrov, leta 2021 pa 10,62 litrov. V letu 2020 smo imeli zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov skupaj 943 smrti, kar pomeni, da so vsak dan v povprečju umrle 3 osebe. Med njimi je bilo 3,6-krat več moških kot žensk, več kot polovica jih je umrla pred 65. letom starosti. Po umrljivosti zaradi izbranih, alkoholu pripisljivih vzrokov je Slovenija nad povprečjem Evropske unije.

Alkoholizem je kronična bolezen, pri kateri oseba ne more ustaviti uživanja alkohola kljub negativnim posledicam na njihovo zdravje, družino, službo in druge odnose. Lahko vodi v fizične in duševne zdravstvene težave ter družbene probleme.

Znaki odvisnosti od alkohola:

Najbolj očiten znak odvisnosti od alkohola je, da oseba nujno potrebuje alkohol (določeno vrsto alkohola) za normalno funkcioniranje. Poleg tega obstaja tudi mnogo drugih znakov, ki kažejo na odvisnost, kot so spremembe v razpoloženju, pridobivanje ali izgubljanje teže ipd. Lahko se pojavita tudi depresija ali prehranjevalne motnje. Znake odvisnosti lahko razdelimo na dve vrsti – psihološke in fizične oz. telesne.

Psihološki znaki odvisnosti:

 • zlorabljanje drog ali alkohola z namenom, da bi pozabili na problem in se sprostili,
 • izogibanje in zadrževanje skrivnosti pred prijatelji ali družinskimi člani,
 • izguba zanimanja za dejavnosti, ki so nas v preteklosti veselile,
 • težave na delovnem mestu kot posledica upada storilnosti,
 • spremembe v medosebnih odnosih,
 • anksioznost, jeza, depresija in
 • hitre spremembe razpoloženja.

Fizični oz. telesni znaki odvisnosti:

 • spremembe spalnih navad,
 • občutek slabosti in tresenje ob odločitvi, da bi prenehali,
 • potreba po vse večji količini določene pijače (alkohola), da bi dosegli isti učinek kot na začetku in
 • spremembe v prehranjevalnih navadah, vključno s pridobivanjem ali izgubljanjem teže.

Narediti prvi korak in si priznati, da težava obstaja, je najtežji. Prav tako potem pot iz pekla odvisnosti od alkohola ni lahka, a ni nemogoča. Če mislite, dvomite, ali veste, da imate težave oziroma jih ima vaš bližnji, se naročite na posvetovalni obisk na eteos.zdt@gmail.com ali na info@instituteteos.si ali pokliče na 031 555 877, kjer bomo skupaj ugotovili, kako resno je vaše popivanje oz. popivanje vašega bližnjega.